Core Features of Omisell

Latest Updates

Frequently Asked Questions

Connecting a carrier to Omisell allows you to create orders straight from Omisell and control them swiftly and accurately. See details here.

Customers’ return orders on e-commerce platforms will be immediately recorded in Omisell’s “Returns orders” section. Manual updating is required for return orders from sales channels other than exchanges.

To be able to manage this type of return order on the Omisell, you need to install the Return Handling application. See details here.

Hành động đồng bộ sản phẩm lên kênh bán mạng xã hội/bán lẻ chỉ là khai báo với hệ thống Omisell để quản lý đơn hàng và sản phẩm. Hành động này không mang tính chất đăng sản phẩm lên kênh bán!

Bạn truy cập vào mục Kho sản phẩm -> Điều chỉnh tồn kho -> Chọn kho -> Thêm/đặt sản phẩm. Xem chi tiết tại đây.

Bạn vui lòng đồng bộ sản phẩm lại 1 lần nữa từ shop, sau đó vào phần Tất cả sản phẩm –> Shop đang bán kiểm tra lại giá bán. Nếu chưa đổi hãy đặt câu hỏi tại đây để được hỗ trợ.

Xem thêm các chuyên mục

Sửa trang Updates-02

Kiến thức kinh doanh online →

Tìm hiểu các mẹo, kiến thức kinh doanh mới nhất được tổng hợp bởi đội ngũ Omisell.

Sửa trang Updates-03

Cập nhật từ Omisell →

Xem toàn bộ các cập nhật về tính năng và tin tức mới nhất từ Omisell.

Sửa trang Updates-04

Hướng dẫn sử dụng Omisell →

Tận dụng hệ thống Omisell để xây dựng và quản lý doanh nghiệp TMĐT dễ dàng nhất.