Category: Kiến thức kinh doanh online

Kiến thức kinh doanh online

Chiến lược bán lẻ đa kênh năm 2023

Vào mùa thu năm 2018, gã khổng lồ bán lẻ thống trị một thời, Sears, đã đệ đơn xin phá sản. Khi khách hàng nghe

Kiến thức kinh doanh online

Bán quá mức (overselling) là gì?

Có hai từ mà không nhà bán lẻ nào muốn nghe: Hết hàng. Khi bạn bán hàng qua chợ, web thương mại điện tử, cửa

Đặt lịch tư vấn với chúng tôi để tìm hiểu cách bán hàng hiệu quả với công cụ quản lý Omisell