Omisell – Cập nhật hệ thống đồng bộ tồn kho Shopee 06/2022

Từ tháng 6/2022, Shopee chính thức nâng cấp hệ thống và cho phép nhà bán hàng có thể sử dụng đa kho tương tự như sàn Lazada.

Việc sử dụng đa kho giúp các nhà bán hàng tăng khả năng cạnh tranh và mở rộng tập khách hàng, đặc biệt là các khách hàng có sản phẩm có khối lượng và kích thước lớn. Omisell thực hiện việc nâng cấp để hỗ trợ các khách hàng vận hành đa kho tương tự như kênh bán Lazada kể từ 01/06/2022.

Một số thay đổi khách hàng cần lưu ý như sau:

  1. Liên kết kho hàng: Omisell cho phép liên kết kho hàng theo từng kho tương tự Lazada
  2. Đồng bộ tồn kho theo từng kho hàng lên hệ thống Shopee.
  3. Ghi nhận số lượng tồn kho được đăng ký(reserved stock) chương trình khuyến mại với sàn khi đồng bộ tồn kho.

Khi đồng bộ tồn kho lên sàn, Omisell sẽ căn cứ thêm số tồn mà nhà bán đăng ký khuyến mại với sàn để thực hiện ghi nhận số tồn khả dụng được đồng bộ lên kênh bán. Việc này giúp nhà bán hàng tránh các khả năng bị Oversell do đã bán hết số lượng sản phẩm trước khi chương trình khuyến mại được diễn ra.

Khách hàng cũng có thể theo dõi được lịch sử đồng bộ tồn kho trên hệ thống một cách dễ dàng ngay tại tính năng “Sản phẩm đang bán”.

lich su dong bo ton kho
Lịch sử đồng bộ tồn kho lên kênh bán

 

Bài viết mới nhất

Bạn có 15 ngày sử dụng miễn phí khi đăng ký Omisell và hoàn tiền bất kỳ lúc nào bạn muốn.