Category: Kiến thức kinh doanh online

Kiến thức kinh doanh online

5 xu hướng livestream shopping năm 2023

1. Thế nào là livestream shopping? Livestream shopping hay còn được gọi là mua sắm qua video trực tiếp hoặc thương mại trực tiếp cho

Đặt lịch tư vấn với chúng tôi để tìm hiểu cách bán hàng hiệu quả với công cụ quản lý Omisell