Thế nào hàng tồn kho dự trữ cho các chương trình khuyến mãi?

Định nghĩa: hàng tồn kho dự trữ cho các chương trình khuyến mãi. Số lượng sản phẩm mà bạn dự định bán ra trong một chương trình khuyến mãi.

Trước khi chương trình khuyến mãi, giảm giá bắt đầu, số lượng hàng tồn kho dự trữ này sẽ không được bán ra.

Trong chương giảm giá, số lượng sản phẩm này cũng chính là số sản phẩm nhiều nhất có thể được bán giá với giá khuyến mãi.

Hàng tồn kho dự trữ trong các chương trình giảm giá này bao gồm cả lượng hàng tồn kho dự trữ cố định và lượng hàng tồn kho có thể thay đổi được. Đây là sự khác nhau giữa hai loại tồn kho này:

Hàng tồn kho dự trữ cố địnhHàng tồn kho dự trữ không cố định
Thứ tự ưu tiên đơn hàng trong khoCác đơn hàng được vận chuyển từ kho được dựa trên thứ tự ưu tiên của số lượng hàng tồn kho dự trữ cố địnhKhông có thứ tự vận chuyển ưu tiên nào đối với các đơn hàng từ kho
Vị trí đơn hàng được vận chuyển điĐơn hàng sẽ được ưu tiên vận chuyển tại kho hàng được ưu tiên cao hơn, ngay cả khi kho hàng gần khách vẫn còn hàngĐơn hàng có thể được vận chuyển từ bất kì nơi nào còn hàng
Chi phí và thời gian vận chuyểnChi phí và thời gian vận chuyển có thể cao hơn trong các đợt khuyến mãi Chi phí và thời gian vận chuyển được giảm đi đáng kể

Lưu ý: Mức độ hàng tồn kho dự trữ cố định hay không cố định được xác định phụ thuộc vào hệ thống. Bạn không thể cài đặt số lượng cho từng loại.

Chương trình giảm giá:

Trong mục Tạo mới chương trình giảm giá (Create New Discount Promotion) tại mục Trung tâm người bán (Seller Center), thêm Sản phẩm khuyến mãi (Discount Promotion Product). Sau đó giới hạn số lượng sản phẩm tại mục Số lượng hàng tồn khuyến mãi (Promotion Stock) và ấn xác nhận (Confirm).

Các đơn hàng giảm giá chớp nhoáng (Flash Deal)

Trong mục Tạo các đơn hàng giảm giá chớp nhoáng (Create New My Shop’s Flash Deals) trong mục Trung tâm người bán (Seller Center), thêm Sản phẩm sale chớp nhoáng (My Shop’s Flash Deals Products). Sau đó, điền vào Số lượng hàng tồn cho chiến dịch (Campain Stock) và nhấn xác nhận (Confirm).

Quan sát số lượng hàng tồn dự trữ chuẩn bị cho đợt khuyến mãi

Sau khi bạn đã cài đặt số lượng hàng tồn cho các chương trình khuyến mãi, bạn có thể quan sát hàng tồn và tổng số lượng hàng tồn trong phần My Products và từng phần riêng trong Chi tiết sản phẩm trong mục Trung tâm người bán (Seller Center)

Định nghĩa:

Người bán thông thường (Normal sellers): Các người bán mà đơn hàng hoàn toàn được tự đóng gói

Người bán được hỗ trợ một phần quy trình hoàn tất đơn hàng (Partial fulfilment sellers): Đơn hàng được đóng gói và hoàn tất bởi cả người bán và dịch vụ hoàn tất đơn hàng của Shopee.

Người bán được hỗ trợ hoàn toàn quy trình hoàn tất đơn hàng (Full fulfilment sellers): Đơn hàng được đóng gói và hoàn tất hoàn toàn bởi dịch vụ hoàn tất đơn hàng của Shopee.

Lưu ý:

Dịch vụ hoàn tất đơn hàng của Shopee được sinh ra với mong muốn giúp đỡ và hỗ trợ người bán hàng trong quá trình hoàn tất đơn hàng. Quá trình này bao gồm cả đặt đơn, chọn đơn vị vận chuyển, đóng gói và giao hàng.

Người bán thông thường và người bán được hỗ trợ hoàn toàn quy trình hoàn tất đơn hàng

Trong cột Tồn kho (Stock) ở trang Sản phẩm của tôi (My products), bạn có thể quan sát toàn bộ số lượng tồn kho trong mục Available.

Lưu ý:

Trong trường hợp không có hàng tồn kho dự trữ trước và trong chiến dịch được thiết lập, chỉ có toàn bộ số lượng hàng tồn kho sẽ được thể hiện trong cột Hàng tồn (Stock)

Trong trường hợp tất cả hàng khả dụng (Available) đã được bán hết, bạn sẽ thấy mục Sold out ở phần số lượng.

Để nhìn rõ chi tiết về chương trình khuyến mãi hay các sản phẩm hàng tồn kho dự trữ, bạn có thể di chuyển đến cột Các chương trình khuyến mãi (Promotions) và xem vào cột Giá (Price).

Bạn cũng có thể xem số lượng hàng tồn kho dự trữ cho một sản phẩm tại phần Chi tiết sản phẩm (Product Details) trên trang bên dưới phần Thông tin bán hàng (Sale Information), chọn tên sản phẩm hoặc chỉnh sửa ở phần Edit bên dưới phần cột Action.

Người bán được hỗ trợ một phần quy trình hoàn tất đơn hàng (Partial fulfilment sellers)

Trên trang Sản phẩm của tôi (My products), có 2 loại sản phẩm dự trữ được thể hiện dưới 2 cột khác nhau:

Mỗi một cột, bạn có thể quan sát toàn bộ số lượng hàng tồn và di chuột qua buổi tượng để thấy Số lượng hàng tồn khả dụng Available Stock, có ba gồm cả số lượng sản phẩm tồn kho của người bán và tồn kho dự trữ của Shopee

Lưu ý: Nếu trong trường hợp số lượng hàng tồn không được cập nhật cả trước và trong chiến dịch khuyến mãi, chỉ có tổng số lượng hàng tồn của bạn được thể hiện trong mục Seller Stock Shopee Stock.

Nếu tất cả các hàng tồn dự trữ khả dụng Available Stock đã được bán hết, bạn sẽ thấy hiện Sold out trong phần số lượng

Để xem chi tiết hơn về Chương trình khuyến mãi và các sản phẩm dự trữ tồn kho, bạn có thể vào mục Product Details dưới phần Sales Information. Trong trang Sản phẩm của tôi My Products, chọn tên sản phẩm hoặc sửa tại Edit bên dưới cột Hành động Action.