Tầm quan trọng của quay vòng hàng tồn kho

Đôi khi, một sản phẩm được bán rất chay nhưng sẽ có những lúc thì lại quá ế ẩm đến nỗi không thể giảm giá thêm được nữa.

Nhưng nhìn chung, các sản phẩm này vẫn cần các công ty xử lý để đẩy hàng nhanh hơn. Tính toán vòng quay hàng tồn kho sẽ quyết định được chiến lược định giá, mối quan hệ với nhà cung cấp, cả chương trình khuyến mãi và vòng đời của sản phẩm.

Tỷ lệ quay vòng cũng ảnh hưởng mạnh mẽ đến dự báo quản lý hàng tồn kho, kỹ năng bán hàng và marketing. Tỷ lệ cao có nghĩa là doanh số bán hàng cao hoặc không đủ hàng tồn kho để hỗ trợ bán hàng ở tỷ lệ đó. Ngược lại, một tỷ lệ thấp cho thấy doanh số bán hàng yếu, nhu cầu thị trường ít hoặc dư thừa hàng tồn kho.

Dù bằng cách nào, việc biết được nơi có nhu cầu thị trường lớn sẽ thông báo cho bạn biết cách để thiết lập chiến lược và hướng đi cho công ty.

>>> Xem thêm: Những lợi ích và phương pháp tốt nhất để dự báo nhập hàng

Vòng quay hàng tồn kho là gì?

Vòng quay hàng tồn kho là khoảng thời gian, từ khi một mặt hàng được một công ty mua vào cho đến khi nó được bán ra. Một vòng quay hoàn chỉnh của hàng tồn kho là công ty đã bán được hàng tồn kho mà họ đã mua vào, trừ đi những mặt hàng bị mất do hư hỏng hoặc hao hụt. 

Các công ty thành công thường có vài lần luân chuyển hàng tồn kho mỗi năm, nhưng nó thay đổi theo ngành và loại sản phẩm. Ví dụ, hàng tiêu dùng đóng gói (CPG) thường có quay vòng cao, trong khi hàng xa xỉ rất cao, chẳng hạn như túi xách sang trọng, thường có ít đơn vị bán được mỗi năm và thời gian sản xuất dài.

Một số thách thức về quản lý hàng tồn kho có thể ảnh hưởng đến sự quay vòng; bao gồm thay đổi nhu cầu của khách hàng, yếu kém trong việc lập kế hoạch chuỗi cung ứng và hàng nhập quá nhiều.

Bài học rút ra

  • Hàng tồn kho bao gồm tất cả hàng hóa, thô hoặc thành phẩm, mà một công ty có trong kho với ý định bán.
  • Vòng quay hàng tồn kho là tỷ lệ hàng tồn kho được bán hoặc sử dụng và thay thế.
  • Tỷ số vòng quay hàng tồn kho được tính bằng cách lấy giá vốn chia cho hàng tồn kho bình quân cùng kỳ.
  • Tỷ lệ cao hơn có xu hướng cho thấy doanh số bán hàng mạnh và tỷ số thấp hơn cho doanh số bán hàng yếu. Ngược lại, một tỷ lệ cao hơn có thể cho thấy không đủ hàng tồn kho và một tỷ lệ thấp hơn có thể cho thấy có quá nhiều hàng tồn kho.

>>> Xem thêm: Lợi ích của quản lý hàng tồn kho và cách quản lý, dự báo hàng tồn kho phổ biến

Tỷ lệ quay vòng hàng tồn kho là gì?

Tỷ lệ vòng quay hàng tồn kho là số lần một công ty đã bán và bổ sung hàng tồn kho trong một khoảng thời gian cụ thể. Công thức này cũng có thể được sử dụng để tính toán số ngày sẽ cần để bán hàng tồn trong kho.

Tỷ lệ vòng quay được rút ra từ một phép tính, trong đó giá vốn hàng bán được chia cho hàng tồn kho bình quân cùng kỳ. Tỷ lệ cao hơn được mong đợi hơn tỷ lệ thấp vì tỷ lệ cao có xu hướng cho thấy doanh số bán hàng cao.

Biết tỷ lệ vòng quay phụ thuộc vào việc kiểm soát hàng tồn kho hiệu quả, còn được gọi là kiểm soát kho hàng, nơi công ty có cái nhìn khách quan về những gì họ sở hữu.

Giải thích về Tỷ lệ Vòng quay Hàng tồn kho

Tính toán và theo dõi vòng quay hàng tồn kho giúp doanh nghiệp đưa ra quyết định thông minh hơn trong nhiều lĩnh vực, bao gồm giá, sản xuất, marketing, mua hàng và quản lý kho hàng.

Cuối cùng, tỷ lệ vòng quay hàng tồn kho đo lường mức độ hiệu quả mà công ty tạo ra doanh số bán hàng từ hàng tồn kho. số lượng KPI có thể cung cấp thông tin chi tiết về cách tăng doanh số bán hàng hoặc cải thiện khả năng tiếp thị của một số cổ phiếu nhất định hoặc tổng thể hỗn hợp hàng tồn kho.

Cách Hoạt động của Tỷ lệ Vòng quay Hàng tồn kho

Hàng tồn kho trung bình thường được sử dụng để tăng và giảm đột biến từ những thay đổi bên ngoài được thể hiện trong một phân đoạn thời gian, chẳng hạn như một ngày hoặc một tháng. Do đó, tồn kho trung bình đưa ra một thước đo ổn định và đáng tin cậy hơn.

Ví dụ: trong trường hợp bán hàng theo mùa, hàng tồn kho của một số mặt hàng – như đồ nội thất sân trong hoặc cây nhân tạo – được đẩy lên cao bất thường ngay trước mùa và sẽ hiếm hàng nghiêm trọng vào cuối mùa. Tuy nhiên, tỷ lệ quay vòng cũng có thể được tính bằng cách lấy giá vốn hàng bán (COGS) chia số hàng tồn kho cuối kỳ cho cùng kỳ.

Cuối cùng, công thức cũng có thể được sử dụng để tính toán thời gian cần thiết để bán hết hàng tồn kho hiện có. Số ngày bán hàng tồn kho (DSI) được tính như thế này trong trường hợp hàng ngày:

(Tồn kho trung bình / giá hàng hóa bán) * 365

Cách tính toán tỉ lệ quay vòng hàng tồn kho (ITR)?

Các công ty có thể tính toán vòng quay hàng tồn kho. Phương pháp tiêu chuẩn này bao gồm thông tin bán hàng trên thị trường hoặc giá vốn hàng bán (COGS) chia cho hàng tồn kho.

Tính toán hàng tồn kho trung bình trong một kỳ bằng cách chia tổng của hàng tồn kho đầu kỳ và cuối kỳ cho 2:

Tồn kho trung bình = (Tồn kho đầu kỳ + Tồn kho cuối kì) / 2

Bạn có thể sử dụng hàng tồn kho cuối kỳ thay cho hàng tồn kho trung bình nếu doanh nghiệp không có biến động theo mùa. Tuy nhiên, nhiều dữ liệu hơn sẽ tốt hơn, vì vậy hãy chia tồn kho hàng tháng cho 12 và sử dụng tồn kho trung bình hàng năm. Sau đó, áp dụng công thức cho vòng quay hàng tồn kho:

Tỷ lệ Vòng quay Hàng tồn kho = Giá vốn Hàng bán / Trung bình tồn kho

Công thức và tính toán vòng quay hàng tồn kho

Dù công thức vòng quay hàng tồn kho nào phù hợp nhất với công ty của bạn, bạn sẽ cần lấy dữ liệu từ bảng cân đối kế toán, vì vậy, điều quan trọng là phải hiểu những thuật ngữ và con số này đại diện cho điều gì.

Giá vốn hàng bán (COGS)

Giá vốn hàng bán, hay còn gọi là COGS, là chi phí trực tiếp để sản xuất hàng hóa (bao gồm cả nguyên vật liệu) được bán ra bởi công ty.

Tồn kho trung bình (AI)

Tồn kho trung bình thể hiện số lượng hàng tồn kho trên hai hoặc nhiều khoảng thời gian cụ thể.

(Hàng tồn kho đầu kỳ + hàng tồn kho cuối kỳ) / số tháng trong kỳ 

Tỷ số quay vòng hàng tồn kho

Tỷ số vòng quay hàng tồn kho là thước đo số lần hàng tồn kho được bán và thay thế trong một thời kỳ nhất định.

Tỷ lệ Vòng quay Hàng tồn kho = Giá vốn Hàng bán / Tồn kho trung bình 

Ví dụ về Tỷ lệ Vòng quay Hàng tồn kho

Cherry Woods Furniture là đơn vị chuyên cung cấp các bộ bàn ăn cao cấp, thủ công được làm từ các loại gỗ đặc sản. Trong quý 3, thời kỳ đắt hàng nhất, nhà bán lẻ đã báo giá $ 47,000 trong giá vốn hàng bán và $ 16,000 trong hàng tồn kho trung bình. Để tìm tỷ lệ vòng quay hàng tồn kho, chia 47.000 đô la cho 16.000 đô la. Vòng quay hàng tồn kho là 3.

Trong ví dụ thứ hai, cùng một công ty và cùng một kịch bản như trên, nhưng lần này sẽ tính khoảng thời gian tồn kho trung bình — nghĩa là mất bao lâu để bán hết hàng tồn kho hiện có. Chúng ta đã biết tỷ lệ vòng quay hàng tồn kho là 3. Để tính xem mất bao nhiêu ngày để bán hàng tồn kho với tỷ giá hiện tại, hãy chia 365 ngày trong năm cho 3, tương đương với 121,67 ngày.

Tại sao Tồn kho quan trọng?

Hàng tồn kho quan trọng vì một số lý do. Vòng quay chậm có thể cho thấy nhu cầu thị trường giảm đối với một số mặt hàng, điều này có thể giúp một công ty quyết định thay đổi giá, đưa ra các biện pháp thúc đẩy bán hết hàng tồn kho nhanh hơn hoặc thay đổi kết hợp hàng hóa được chào bán trong tương lai. Đây là tất cả các quyết định quan trọng – để một công ty duy trì năng lực tài chính và cạnh tranh, cần phải giữ cho sản phẩm hỗn hợp phù hợp với nhu cầu của khách hàng.

>>> Xem thêm: Hướng dẫn gộp sản phẩm trong tồn kho thành sản phẩm có nhiều mẫu mã

3 điều về tồn kho bạn cần biết

Bạn nghĩ rằng tất cả các cơ sở của mình đã nắm được về quản lý hàng tồn kho? Dưới đây là các yếu tố bạn có thể muốn xem.

Ai định giá? Khi nhà sản xuất quy định số lượng tối thiểu hoặc tối đa mà bạn có thể bán một mặt hàng, điều đó sẽ hạn chế khả năng sử dụng giá làm đòn bẩy tồn kho của bạn. Hướng đến sự linh hoạt trong đàm phán.

Có vốn + cam kết? Bạn có được hưởng trạng thái “khách hàng được ưa thích nhất” không? Các công ty có đủ khả năng đảm bảo mua hàng tối thiểu trong thời gian dài từ các nhà cung cấp có thể hạn chế vốn lưu động, nhưng đổi lại, họ tránh khỏi được sự gián đoạn chuỗi cung ứng có thể gây ảnh hưởng đến hàng tồn kho. Nếu bạn không thuộc nhóm đó, bạn có thể xem phía dưới.

Chi phí bảo tồn hàng tồn kho tăng lên. Đừng quên tính đến các chi phí liên quan đến việc mua và lưu trữ hàng tồn kho — không gian nhà kho, tiền lãi, bảo hiểm, thuế, vận chuyển. Nó không chỉ là về chi phí của mặt hàng.

Sự thay đổi nhanh chóng có thể chỉ ra rằng chiến lược mua hàng của một công ty không theo kịp nhu cầu thị trường, công ty đang gặp phải sự gián đoạn ở đâu đó trong chuỗi cung ứng hoặc một mặt hàng cụ thể đang có nhu cầu tăng vọt. Thông tin này có thể giúp công ty quyết định xem có tăng giá, tăng đơn đặt hàng, đa dạng hóa nhà cung cấp, giới thiệu sản phẩm nổi bật trong hoạt động tiếp thị hay mua thêm hàng tồn kho có liên quan hay không.

Lập kế hoạch yêu cầu nguyên vật liệu (MRP) là một quá trình liên quan để hiểu các yêu cầu về hàng tồn kho trong khi cân bằng cung và cầu.

>>> Xem thêm: Các loại phí Shopee người bán hàng cần biết để tính giá sản phẩm

Tỷ lệ Vòng quay Hàng tồn kho Tốt nhất?

Nói chung, tỷ số này càng cao càng tốt vì nó thường cho thấy doanh số bán hàng cao. Tỷ lệ thấp hơn có thể cho thấy doanh số bán hàng yếu và / hoặc giảm nhu cầu thị trường đối với hàng hóa.

Tuy nhiên, có những trường hợp ngoại lệ cho quy tắc này. Ví dụ, hàng hóa cao cấp có xu hướng có vòng quay hàng tồn kho thấp. Một người nông dân không cần phải mua một chiếc máy kéo mới hàng năm và hầu hết mọi người không mua đồ trang sức hàng hiệu theo ý thích.

Tuy nhiên, một tỷ lệ quá cao là tự chuốc lấy thất bại. Điều đó có thể là công ty của bạn không mua đủ hàng tồn kho để hỗ trợ tiến độ bán hàng. Hoặc, bạn có thể không nhận được nhiều lợi nhuận nhất có thể — hãy xem liệu việc tăng giá có ổn định tỷ lệ trong khi cải thiện tỷ suất lợi nhuận đơn vị của bạn hay không.

Sự khác biệt trong vòng quay hàng tồn kho theo ngành

Các ngành có khối lượng lớn, tỷ suất lợi nhuận thấp có xu hướng có vòng quay hàng tồn kho cao. Ngược lại, các ngành có khối lượng thấp, tỷ suất lợi nhuận cao có xu hướng có tỷ lệ vòng quay hàng tồn kho thấp hơn nhiều.

Ví dụ: Super Coffee nhiều đồ uống có chứa caffein hơn với giá thấp hơn và tỷ suất lợi nhuận thấp hơn so với một nhà cung cấp đặc biệt như loa và màn hình phong cách chuyên nghiệp Kali Audio cho phòng thu âm với tỷ suất lợi nhuận cao hơn trong cùng kỳ.

Quản lý hàng tồn kho bán lẻ là một phần nghệ thuật, một phần khoa học và đòi hỏi sự hiểu biết về các mô

Nên Làm gì Đối với Tỷ lệ Vòng quay Hàng tồn kho Thấp?

Tỷ lệ thấp cần một số phân tích hàng tồn kho để phát hiện ra nguyên nhân. Các đối thủ cạnh tranh có đưa ra mức giá thấp hơn không? Sau đó, xem lại chiến lược giá của bạn. Liệu nhu cầu thị trường đối với những hàng hóa này có đang giảm dần? Sau đó, một hỗn hợp hàng tồn kho mới có thể đặt hàng. Có phải chiến lược mua hàng không còn hoạt động và hàng tồn kho đang chất đống? Sau đó, hãy cân nhắc việc điều chỉnh chính sách và quy trình mua hàng của bạn cho phù hợp để ngăn chặn quá nhiều vốn trong hàng tồn kho.

Nhân viên bán hàng có hoạt động kém hiệu quả không? Cân nhắc việc đào tạo để giải quyết cách thức đưa ra quyết định mua hàng hoặc nhấn mạnh sự cần thiết của các nhà lãnh đạo bán hàng để đưa ra những dự đoán thực tế, không quá lạc quan.

Tình hình bán hàng, tỷ suất lợi nhuận, tính thời vụ và các yếu tố khác. Trong nhiều trường hợp, các nhà bán lẻ sử dụng phương pháp tồn kho cụ thể theo ngành dọc, được gọi là giá thành bán lẻ, ước tính giá trị hàng tồn kho cuối kỳ bằng cách lấy chi phí hàng tồn kho chia giá bán lẻ.

Tại sao Tỷ lệ Vòng quay Hàng tồn kho Cao hơn lại Tốt hơn?

Nói chung, một tỷ lệ cao hơn sẽ tốt hơn vì nó có nghĩa là doanh số bán hàng mạnh mẽ đang làm kho hàng của bạn cạn kiệt nhanh chóng. Đó có phải là tin tốt cho công ty của bạn?

Có lẽ. Nó cũng có thể là sự phổ biến của những hàng hóa này tăng lên – nói cách khác, nhu cầu thị trường tăng lên – vì vậy bạn có thể muốn tăng đơn đặt hàng của mình cho các nhà cung cấp trước khi đối thủ cạnh tranh của bạn mua hết. Tuy nhiên, điều đó cũng có thể có nghĩa là bạn không mua đủ hàng tồn kho hoặc bạn thiếu khả năng chuỗi cung ứng, điều này đang hạn chế doanh số bán hàng mà bạn có thể thực hiện. Đó chính là cơ hội, nếu bạn có thể tăng lượng hàng hóa ưa chuộng của mình.

Vòng quay hàng tồn kho có khi nào quá cao không?

Có, nó có thể. Nếu tỷ lệ hàng tồn kho quá cao, nghĩa là ở đâu đó bằng hai chữ số, thì công ty của bạn đang hạn chế doanh thu của mình bằng cách cắt giảm doanh số bán hàng để phù hợp với nguồn cung cấp hàng tồn kho quá nhỏ. Thường phải mất thời gian để hàng về đến và đưa vào chu kỳ bán hàng. Điều đó làm mất thời gian và mất cả cơ hội

Đặt mục tiêu tăng số lượng mua hàng tồn kho để giảm tỷ lệ  xuống một phạm vi vừa phải và có lợi hơn.

Tỷ lệ Vòng quay Hàng tồn kho Lý tưởng

Đối với hầu hết các ngành, tỷ lệ vòng quay hàng tồn kho lý tưởng sẽ là từ 5 đến 10, có nghĩa là công ty sẽ bán và bổ sung hàng tồn kho khoảng một đến hai tháng một lần. Đối với các ngành có hàng hóa dễ hư hỏng, chẳng hạn như người bán hoa và cửa hàng tạp hóa, tỷ lệ lý tưởng sẽ cao hơn để tránh thất thoát hàng tồn kho dẫn đến hư hỏng.

Tỷ lệ vòng quay hàng tồn kho có thể được sử dụng như thế nào khác?

Tỷ lệ vòng quay hàng tồn kho được sử dụng theo một số cách để cải thiện việc quản lý hàng tồn kho, chiến lược giá cả, thực hiện chuỗi cung ứng và bán hàng và tiếp thị, trong số các yếu tố thành công khác của công ty.

Dưới đây là ba cách sử dụng phổ biến:

Xu hướng doanh thu

Tỷ lệ vòng quay hàng tồn kho là một cách hiệu quả để phát hiện cả những xu hướng mới nổi do nhu cầu thị trường thúc đẩy và hàng tồn kho lỗi thời, hoặc luân chuyển chậm. Bằng cách đó, bạn có thể có được thông tin sớm và quan trọng về việc nên mở rộng quy mô hay giảm quy mô đối với bất kỳ dòng sản phẩm hoặc thương hiệu nào. Điều này cho phép bạn kiểm soát tốt hơn nhiều đối với hàng tồn kho và thu hoạch tốt hơn các cơ hội bán hàng.

Phân khúc và SKU

Vòng quay hàng tồn kho thường được đo lường ở cấp SKU (đơn vị lưu giữ hàng tồn kho) hoặc cấp độ phân khúc để kiểm soát chặt chẽ hơn đối với các cấp độ tồn kho cụ thể. Phân đoạn tồn kho đề cập đến phân đoạn hoặc phân loại, SKU dựa trên các chỉ số phù hợp với doanh nghiệp của bạn. Ví dụ: một nhà bán lẻ có thể nhóm các danh mục để xem các sản phẩm đang hoạt động như thế nào so với những sản phẩm khác trong danh mục đầu tư của bạn.

Ngoài ra, vòng quay hàng tồn kho cũng có thể được sử dụng ở cấp tổng hợp, nơi bạn nhóm các mặt hàng khác nhau, ví dụ, theo vị trí địa lý của các cửa hàng bán lẻ.

Quy tắc 80/20

Nguyên tắc Pareto được áp dụng cho rất nhiều lĩnh vực trong kinh doanh và cuộc sống; khi nói đến hàng tồn kho, có nghĩa là 80% doanh số bán hàng của công ty bạn, doanh thu bán hàng có thể được tạo ra bởi 20% SKU mà bạn mang theo.

Mất sản phẩm dẫn đầu — các sản phẩm được định giá một cách có chủ ý và có chiến lược để mang lại ít hoặc không có lợi nhuận — sẽ luôn hữu ích để thúc đẩy khách hàng đến các cửa hàng ảo và cửa hàng thực, nơi họ có thể bị lôi kéo để mua nhiều hơn hoặc các sản phẩm sinh lời nhiều hơn, chẳng hạn. Điều quan trọng là phải biết phân khúc hàng hóa đó là gì để bạn có thể giữ được nhiều hàng tồn kho.

5 Kỹ thuật Tối ưu hóa Vòng quay Hàng tồn kho

Một cách chính để áp dụng tỷ lệ vòng quay hàng tồn kho một cách thực tế là tối ưu hóa việc quản lý hàng tồn kho của bạn.

Dưới đây là năm cách bạn có thể làm điều đó:

1. Hợp lý hóa chuỗi cung ứng. Các nhà cung cấp có giá thấp nhất có thể hoặc không là sự lựa chọn tốt nhất. Nếu một sản phẩm là trọng tâm trong việc bán hàng của bạn hoặc nhu cầu thị trường tăng vọt, thì thời gian giao hàng nhanh hơn hoặc đảm bảo cho những mặt hàng hoặc thành phần quan trọng đó có thể quan trọng hơn. Trong mọi trường hợp, việc sắp xếp hợp lý chuỗi cung ứng để loại bỏ sự kém hiệu quả sẽ mang lại lợi ích cho doanh số bán hàng, lợi nhuận và lợi nhuận tổng thể.

2. Điều chỉnh chiến lược giá. Điều chỉnh giá để đạt được biên lợi nhuận lớn hơn đối với các mặt hàng có nhu cầu cao và giải phóng vốn bằng cách chuyển hàng tồn kho cũ, còn được gọi là hàng tồn kho cũ hoặc quá hạn, ra ngoài. Nếu các mặt hàng không bán được, hãy cân nhắc quyên góp cổ phiếu đó cho tổ chức từ thiện và khấu trừ thuế hoặc giảm giá qua kênh phụ.

3. Kiểm tra hoặc thay đổi xếp hạng trong ngành. Vòng quay hàng tồn kho của bạn có phù hợp với phần còn lại trong ngành của bạn không? Có cơ hội nào để bạn điều động một vị trí chiến lược tốt hơn đối với các mặt hàng cạnh tranh khi bạn ghi nhận các xu hướng mới nổi trong tỷ lệ hàng tồn kho của mình không? Bạn có thể giành thêm thị phần và tăng xếp hạng trong ngành của mình bằng cách quản lý khoảng không quảng cáo của mình một cách chiến lược hơn.

4. Cải thiện dự báo. Số lượng bán hàng và báo cáo hàng tồn kho cung cấp nhiều dữ liệu cứng cần thiết giúp dự báo hàng tồn kho chính xác hơn. Dữ liệu này cũng có thể giúp lập kế hoạch bán hàng trong tương lai, chẳng hạn như đề xuất các cách thay đổi kết hợp sản phẩm của bạn hoặc gói các mặt hàng theo những cách sáng tạo để di chuyển hàng tồn kho chậm hơn với tỷ suất lợi nhuận tiềm năng cao hơn.

5. Tự động hóa đơn đặt hàng. Tự động hóa tăng thêm hiệu quả và có thể tự cắt giảm chi phí. Nhưng khi bạn kết hợp nó với một hệ thống quản lý đơn đặt hàng tạo điều kiện thuận lợi cho việc sắp xếp lại hàng tồn kho bán chạy để nó luôn có trong kho, bạn thậm chí còn thắng nhiều hơn. Cân nhắc sử dụng hệ thống kiểm kê sẽ tự động tạo đơn đặt hàng để người mua của bạn xem xét; kết quả sẽ được kiểm soát tốt hơn và ít lỗi hơn.

Cải thiện Vòng quay Hàng tồn kho với Phần mềm Quản lý Hàng tồn kho

Phần mềm quản lý hàng tồn kho đi kèm với nhiều tính năng sẽ giúp bạn hiện đại hóa và tối ưu hóa các quy trình và chính sách quản lý hàng tồn kho của mình. Ví dụ: phần mềm như vậy cho phép công ty của bạn chuyển sang phương pháp kiểm kê lâu dài trong kế toán với hồ sơ hàng tồn kho theo thời gian thực liên tục. Hệ thống điểm bán hàng được vi tính hóa và phần mềm quản lý tài sản doanh nghiệp phản ánh ngay lập tức những thay đổi trong hàng tồn kho bằng cách theo dõi doanh số bán hàng và việc cạn kiệt hoặc dự trữ hàng tồn kho.

Các công ty sử dụng phương pháp kiểm kê vĩnh viễn so với hệ thống kiểm kê định kỳ có thể sử dụng khoảng không quảng cáo trung bình động để so sánh mức tồn kho trung bình trong nhiều khoảng thời gian. Khoảng không quảng cáo trung bình động chuyển đổi giá cả sang tiêu chuẩn thị trường hiện tại để cho phép so sánh chính xác hơn giữa các giai đoạn.

Khi được kết hợp với hệ thống ERP, phần mềm quản lý hàng tồn kho có thể giúp hợp lý hóa chuỗi cung ứng của bạn, phân công và quản lý SKU, đơn đặt hàng tự động cũng như các chức năng và tính năng khác. Điều đó sẽ giảm thiểu sai sót, tăng thêm hiệu quả, cho phép bạn kiểm soát nhiều hơn, tăng sự hài lòng của khách hàng và nói chung là làm cho công ty của bạn có lợi hơn.

Có thể bạn quan tâm:

>>> Những lợi ích và phương pháp tốt nhất để dự báo nhập hàng

>>> Tối ưu trải nghiệm khách hàng & các chiến lược giải quyết vấn đề tồn kho khi bán hàng đa kênh

>>> Những điều cần lưu ý khi bán hàng đa kho

Bài viết mới nhất

Bạn có 15 ngày sử dụng miễn phí khi đăng ký Omisell và hoàn tiền bất kỳ lúc nào bạn muốn.