Quy trình kích hoạt tài khoản Omisell

hierarchical-block-scheme-of-squares

Sau khi đăng ký xong tài khoản và điền các thông tin cài đặt cửa hàng cơ bản ban đầu, màn hình sẽ hiện lên popup Dùng thử 7 ngày. Thời gian này, bạn sẽ được dùng tất cả các tính năng trên hệ thống miễn phí trong 7 ngày.

Khi hết thời gian dùng thử, bạn đăng nhập vào hệ thống sẽ hiện ra thông báo nâng cấp tài khoản.

Lúc này, trong thông báo sẽ hiện đường link dẫn về các gói sử dụng dịch vụ của Omisell.

Hiện nay, Omisell cho phép người dùng thanh toán qua thẻ Visa, vì vậy bạn cần nhập Thông tin thẻ tại Cập nhật thông tin thẻ.

goi dich vụ omisell 1

Sau đó, điền đầy đủ thông tin thẻ Visa của bạn và thanh toán gói dịch vụ mong muốn.

gói dịch vụ Omisell 2

Lưu ý:

Hiện Omisell chấp nhận thanh toán 1 tháng/lần. Khách hàng  add thẻ thanh toán, hệ thống thu phí tự động ngày 02 hàng tháng
Ví dụ:
Mua ngày 15/9 thì nó sẽ thu phí từ ngày 15/09 -> 02/10 = 17 ngày » 499k * 17 /30 = 283k
Tiếp tục tới ngày 02/10 sẽ tự động thu cho chu kỳ 02/10 -> 02/11 = 30 ngày » 499k
tương tự cho những chu kỳ tiếp theo

Tham gia nhóm Omisell Support để được hỗ trợ về các vấn đề khi sử dụng hệ thống Omisell